คลอรีน สำคัญอย่างไรทำไมต้องใส่ในสระว่ายน้ำ

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับสระว่ายน้ำ เลือกใช้ คลอรีน ให้ตรงกับสัดส่วน

เคยสงสัยมั้ยว่าสระว่ายน้ำสีฟ้าสดที่เราเห็นนั้นทำไมถึงได้ดูสวยตลอดเวลา น้ำดูใสและชวนให้ลงไปคลายร้อนไม่ต่างกับน้ำในทะเลกันเลย และถ้าหากคุณเป็นคนที่ว่ายน้ำอยู่บ่อยๆนั้น ก็คงจะได้กลิ่นสารเคมีบางอย่างสิ่งนั้นคือ คลอรีน หรือสารเคมีประสิทธิภาพสูง มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงการดูแลความสะอาดในระบบสาธารณสุข ส่วนใหญ่นั้น คลอรีนมักจะนำมาใช้ฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์ ตะไคร่ในน้ำ ช่วยลดปริมาณของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ทำให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะในสระน้ำที่ไม่มีการไหลเวียนอย่างสระว่ายน้ำนั่นเอง โดยคลอรีนนั้น โดยทั่วไปจะแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ
คลอรีนแบบก๊าซ
คลอรีนแบบของเหลว หรือแบบน้ำ คลอรีนน้ำ 10 %
คลอรีนแบบของแข็ง หรือแบบก้อน เม็ด ผง
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเลือกใช้ให้เหมาะสมตามการใช้งาน เพราะคลอรีนนั้นมีความเข้มข้นที่หลากหลาย แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับสระว่ายน้ำคือ คลอรีน90 เปอร์เซ็นต์ ( Trichloroisocyanuric Acid ) เรียกได้ว่าเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูง เวลานำมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะหากใช้ไม่ถูกแล้วนั้น ก็อาจจะเกิดโทษกับตัวผู้ใช้งานเองได้ ดังนั้นแล้ว ก่อนที่จะเลือกใช้คลอรีนให้เหมาะสมกับความต้องการ มารู้จักประโยชน์และโทษของคลอรีน และสิ่งที่เรียกว่าคลอรีน90 เพื่อใช้งานอย่างถูกต้องก่อนดีกว่า
คลอรีนเป็นสารที่ทำให้น้ำมีความสะอาด ปลอดเชื้อ อีกทั้งยังสลายตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วหากใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ
– หากใส่คลอรีนในปริมาณเกินควร อาจเกิดผลเสียต่ออวัยวะของร่างกายได้ เช่น ตา จมูก ผิวหนัง ทั้งนี้อาจเกิดอาการอักเสบ อึดอัด แน่นหน้าอก หากรับคลอรีนเข้าไปในร่างกายในปริมาณมากเกินควร
– ในอุตสาหกรรมนั้นคลอรีนมักใช้ในการฆ่าเชื้อในสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง พลาสติก สิ่งทอต่างๆ
คลอรีนใช้ในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันในการผลิตยางสังเคราะห์
คลอรีน 90 เป็นตัวปรับสภาพน้ำ (stabilizer) ด้วย เนื่องจากมีค่าของ Cyanuric Acid ในตัวของคลอรีน 90 อยู่แล้ว ซึ่งไม่มีในคลอรีนชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสมที่จะ
ใช้เติมในสระว่ายน้ำ เพื่อลดการสูญเสียปริมาณคลอรีน (available chlorine) อันเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ มาตรฐานทางเคมีของสระว่ายน้ำ ตาม National Spa and Pool Institute ยังกำหนดไว้ด้วยว่าในสระต้องมีปริมาณของกรดไซยานูริค อยู่ 30-50 ppm

สำหรับสระว่ายน้ำนั้น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีน้ำจืดเป็นส่วนประกอบหลักอีกทั้งยังมีการใช้งานจากทั้งคนและธรรมชาติอย่างแสงแดดหรือสายลม เชื้อโรค จุลินทรีย์ ตะไคร่น้ำในธรรมชาติจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายกว่าที่คุณคิด หากขาดคลอรีนเพียงหนึ่งวัน ก็อาจจะทำให้งานทำความสะอาดของคุณเยอะขึ้นมากกว่าเดิมอีกเท่าตัว การเลือกใช้คลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำนั้นจึงต้องเป็นแบบที่มีความเข้มข้นสูง โดยจะต้องมีค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำอยู่ในช่วง 1.5 – 2 ppm โดยปกติมักจะใช้เป็นคลอรีน90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำให้สามารถใช้ได้ในปริมาณน้อย สลายตัวได้รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ แต่ก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ดูแลสระว่ายน้ำให้ดีด้วยคลอรีน90 เพราะคลอรีนจะเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณ

เมื่อได้รู้จักกับคลอรีน และเข้าใจคลอรีน90 ก็จะพบว่าคลอรีนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากคำนวณปริมาณผิดพลาดก็อาจทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ โดยเฉพาะกับสระว่ายน้ำที่มนุษย์ได้รับสารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางปาก จมูกหรือดวงตา เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องเลือกคลอรีนให้เหมาะสมกับขนาดของสระและปริมาณน้ำในสระนั่นเอง โดยความถี่ในการเติมสารคลอรีนนั้นก็คือการพยายามรักษาระดับกรดเบส และปริมาณของคลอรีนให้คงที่ เพราะหากมีคลอรีนสูงเกินไป ก็จะเกิดอันตรายกับร่างกายของมนุษย์ แต่ถ้าหากคลอรีนต่ำเกินไปก็จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ ตะไคร่น้ำเขียว, ตะไคร่น้ำดำ ในสระว่ายน้ำขึ้นได้ โดยระดับความเป็นกรดเบส หรือ pH ที่เหมาะสมนั้น คือ 7.4 – 7.6 ซึ่งหมายถึงน้ำต้องเป็นกลาง และมีความเข้มข้นของคลอรีนที่สามารถปรับระดับตามปริมาณน้ำนั่นเอง คลอรีน90 หรือคลอรีนที่มีความเข้มข้น 90% ใช้ในปริมาณเพียงน้อยนิด ก็เพียงพอสำหรับสระว่ายน้ำมาตรฐาน 25 เมตร x 50 เมตร ที่พบเห็นได้ทั่วไป

แต่ไม่เพียงแค่การพยายามรักษาระดับความเข้มข้นของคลอรีนให้คงที่เท่านั้น การดูแลสระว่ายน้ำน้ำยังคงมีรายละเอียดอีกมายมากที่สำคัญเช่นเดียวกันกับการเติมคลอรีน90 คือ การทำความสะอาดเบื้องต้นอย่างเศษใบไม้ เศษฝุ่น ขัดถูกระเบื้องโดยเฉพาะร่องยาแนวให้สะอาด และดูดตะกอนในสระด้วยเครื่องดูดฝุ่นเฉพาะ และหมั่นทำความสะอาดเครื่องกรอง คอยควบคุมความดันและตรวจเช็คปั๊มวาล์วอยู่สม่ำเสมอ บางอุปกรณ์สามารถทำได้เป็นรายเดือน ในขณะที่บางอย่างต้องทำเป็นรายสัปดาห์ ในส่วนของการเติมสารเคมี ก่อนจะเติมคลอรีนทุกครั้งต้องเช็คค่า pH ก่อนว่ามีระดับเท่าไหร่ เพราะระดับความเป็นกรดเบสของน้ำ มีผลกับการระเหยของคลอรีนในน้ำนั่นเอง วิธีการเติมคลอรีนนั้นทำได้โดยการทำละลายคลอรีน90 ในน้ำปริมาณน้อยก่อน หลังจากนั้นจึงเทสารลงไปในสระ โดยให้เทใกล้หัวจ่ายน้ำเพื่อให้กระจายสารเคมีได้ทั่วสระ โดยค่าคลอรีนปกติในสระว่ายน้ำสำหรับบริการ คือ 1.5 – 2.0 PPM ในขณะที่สระส่วนตัวนั้นอาจทำให้ค่าต่ำกว่าได้ประมาณ 1.0 PPM
รู้แบบนี้แล้ว หากมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อคลอรีนสำหรับนำไปใช้งานในสระว่ายน้ำก็สามารถปรึกษากับ worldchemical ได้ เพราะที่นี่เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างครบครันมาที่เดียวได้ทุกอย่างเพื่อให้การดูแลสระว่ายน้ำเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 053-204446-7
YouTube channel : https://bit.ly/3qBvzlh