ความแตกต่างระหว่าง น้ำมันหอมระเหย กับ น้ำหอม

น้ำมันหอมระเหย Essential Oil คืออะไร?

Essential Oil หรือ น้ำมันหอมระเหย เป็นน้ำมันจากธรรมชาติที่พืชผลิตขึ้น สามารถสกัดได้จากทั้งดอก ใบ ผล ลำต้น หรือยาง โดยจะสกัดได้จากการใช้ความร้อนและได้เป็นของเหลวออกมา จนได้มาเป็นน้ำมันหอมระเหยนั่นเอง

หัวเชื้อน้ำหอม หรือ Fragrance Oil คืออะไร?

หรือจะมีอีกชื่อนึงว่า Compound oil สิ่งปรุงแต่งมีกลิ่นหอม เกิดขึ้นจากการนำกลิ่นสังเคราะห์ต่างๆมาสร้างเพื่อให้เกิดเป็นหัวน้ำหอมขึ้นมา เช่น หัวเชื้อน้ำหอม ลาเวนเดอร์ คือการเลียนแบบกลิ่นของ ลาเวนเดอร์ เพื่อลดต้นทุน และนำไปใช้งานหากเราไม่ต้องการประโยชน์ของลาเวนเดอร์ เราเพียงแค่ต้องการกลิ่นของเค้าแค่นั้น

ซึ่งหัวน้ำหอมนั้นจะมีความหลากลาย มากกว่าน้ำมันหอมระเหยมากๆ เพราะนักปรุงกลิ่นมี เคมีที่สามารถนำมาผสมก่อให้เกิดกลิ่นแปลกๆ ใหม่ๆได้อย่างมากมาย

เรามาทำความรู้จักน้ำหอมให้มากกว่านี้กัน

มนุษย์สามารถแยกแยะสิ่งเร้าในการดมกลิ่นได้กี่แบบ?

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า มนุษย์สามารถแยกความแตกต่างได้หลายล้านสีและเกือบครึ่งล้านโทนสี แต่ จำนวนกลิ่นที่สามารถแยกแยะได้นั้นยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตามวรรณกรรมที่มีอยู่ มนุษย์สามารถแยกแยะกลิ่นได้ประมาณ 10,000 กลิ่น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ C. Bushdid ได้ทำการทดสอบทางจิตและกายภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดช่วงและความไวของความสามารถของมนุษย์ในการดมกลิ่น. เขาทดสอบความสามารถของผู้คนในการแยกแยะส่วนผสมของกลิ่นด้วยส่วนผสมทั่วไปจำนวนต่างๆ ผลลัพธ์นั้นน่าทึ่งมาก เนื่องจาก พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถแยกแยะกลิ่นได้อย่างน้อย 1 ล้านล้านกลิ่น มากกว่าการประมาณการครั้งก่อนมาก สรุปได้ว่า ระบบกลิ่นของมนุษย์ซึ่งมีตัวรับกลิ่นที่แตกต่างกันหลายร้อยตัว เกินกว่าประสาทสัมผัสอื่นๆ ในแง่ของจำนวนสิ่งเร้าที่แตกต่างกันทางกายภาพที่สามารถแยกแยะได้

น้ำมันหอมระเหยคืออะไรและเราใช้ทำอะไร?

น้ำมันหอมระเหยมักเรียกกันว่า ‘ ทองคำเหลว ‘ น้ำมันหอมระเหย เป็นกลุ่มของสารประกอบทางเคมีที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นที่รุนแรง สารเหล่านี้ใช้ทำผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น

 • น้ำหอม, Eau de Toilette, ระงับกลิ่นกาย;
 • เครื่องสำอางสีขาวและสี
 • เครื่องสำอางจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล
 • เครื่องสำอางและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
 • น้ำหอมปรับอากาศ
 • ผงซักฟอก
 • เทียนหอม
 • รสชาติและผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ยา;
 • อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 • การเตรียมการเกษตร

น้ำมันหอมระเหยเป็น ส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมของสารประกอบอินทรีย์เคมี พวกมันมีอยู่ในรูปของ ของเหลวมันซึ่งมักไม่มีสี อาจเป็นสีเขียว สีน้ำเงิน หรือสีน้ำตาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งกำเนิด มี ความหนาแน่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับน้ำ นี่คือเหตุผลที่แทบไม่ละลายในนั้น ในทางตรงกันข้าม ความสามารถในการละลายของสารเหล่านี้สูงมากในสารต่างๆ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม ไขและไขมัน น้ำมันพืชและแร่ และสารประกอบอีเทอร์อื่นๆ น้ำมันหอมระเหยจะก่อตัวเป็น สารสกัดที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งได้มาจากส่วนต่างๆ ของพืช (เมล็ด ดอก ลำต้น ใบ ราก) การแปรรูปทำให้เกิด สารระเหยที่มีกลิ่นหอมสูง นอกเหนือจากคุณสมบัติของอะโรมาติกแล้ว โมเลกุลของกลิ่นที่มาจากพืชยัง มีส่วนร่วมในกระบวนการทางชีวเคมีหลายอย่าง ในฐานะอนุภาคที่ใช้สำหรับการขนส่งและการควบคุม อีกบทบาทหนึ่งคือ การป้องกันศัตรูพืชและเชื้อโรค เราไม่สามารถประเมินค่าสูงไปสำหรับการมีส่วนร่วม ในกระบวนการผสมเกสรดอกไม้โดยแมลง เนื้อหาของสารอะโรมาติกในพืชเปลี่ยนแปลงไป ตามปัจจัยภายนอกหลายประการ เนื้อหาของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งวัน

วิธีการผลิตน้ำมันหอมระเหย

แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยแทบทั้งหมดเป็นพืช ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีสารประกอบอะโรมาติกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า พืชน้ำมัน โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในวงศ์เช่น Umbelliferae, Pinaceae, Labiatae, Rosaceae และ Rutaceae ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ น้ำมันหอมระเหยบางประเภทสกัดด้วยวิธีการและกระบวนการที่ หลากหลาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออธิบายไว้ด้านล่าง เราควรรู้ว่าวิธีการผลิตส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติขั้นสุดท้ายของน้ำมัน

 • การกลั่น

การกลั่นเป็นวิธีการทั่วไปในการผลิตน้ำมันหอมระเหยในปริมาณมาก พูดง่ายๆ ก็คือ การกลั่นประกอบด้วยการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นไอแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ กระบวนการกลั่นสามารถทำได้ด้วยสามวิธีดังต่อไปนี้: การกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การต้มน้ำ แล้วจึง ทำให้ไอน้ำที่ผลิตได้ซึมผ่านส่วนต่างๆ ของพืชและกลีบดอกไม้ ในขั้นตอนต่อไป ไอน้ำพร้อมกับโมเลกุลอะโรมาติกที่ระเหยได้จะถูกควบแน่น จากนั้นนำน้ำมันหอมระเหยที่ไม่ละลายน้ำ ออกจากน้ำกลั่น วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำใช้ในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากกลีบดอก ใบ และลำต้นของพืชดังกล่าวที่มี ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง การกลั่นแบบแห้ง เป็นกระบวนการที่คล้ายกันแต่ ไม่มีไอน้ำ ประกอบด้วย การให้ความร้อนแก่วัตถุดิบ ที่จะแยกน้ำมันหอมระเหยออก ซึ่งช่วยให้ได้โทนสีอะโรมาติกที่หลากหลาย การแยกส่วน เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมของกระบวนการกลั่น ประกอบด้วย การแยกส่วนผสมของส่วนผสมโดยแบ่งจำนวนเฉพาะออกเป็นเศษส่วนเล็ก ๆ . จากนั้นจะได้รับคุณสมบัติเฉพาะตามคำแนะนำเฉพาะ วิธีนี้ช่วยให้สามารถ แยกโมเลกุลอะโรมาติกที่ระบุ ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติที่ดัดแปลงของน้ำมันหอมระเหยได้

 • การอัดรีด

การอัดรีดเป็นวิธีการที่ใช้ในการผลิตน้ำมันหอมระเหย จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว น้ำมันจะถูกแยกออกด้วยมือหรือโดยกลไกโดยใช้เครื่องกดพิเศษ ผลไม้รสเปรี้ยวต้องผ่านการ ปั่นเหวี่ยงหรือรีดเย็น ด้วยวิธีนี้ เราจะได้น้ำมันมะกรูด มะนาว หรือส้มที่มีกลิ่นหอมมาก

 • การสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์

การสกัดเป็นวิธีการที่ใช้สารเคมีหลายชนิดจากกลุ่ม ตัวทำละลายอินทรีย์ ในวิธีนี้ ตัวทำละลายจะจับกับน้ำมันหอมระเหยที่ให้ มาซึ่งเกิดจากวัสดุจากพืชที่แช่อยู่ในสารเคมี ปีหน้าน้ำมันจะ แยกตัวออกจากตัวทำละลาย อย่างไรก็ตาม นี่แสดงถึงความเสี่ยงที่ตัวทำละลายจำนวนหนึ่งยังคงอยู่ในน้ำมันหอมระเหย นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำมันที่สกัดจากการสกัดจึงไม่ถูกนำมาใช้ในอโรมาเทอราพี น้ำมันดังกล่าวมีไว้เพื่อการผลิตน้ำหอมเป็นหลัก

ส่วนหัวน้ำหอม (Fragrance)

หัวน้ำหอม คือ หัวน้ำหอม (Fragrance) คือ น้ำมันหอมที่ให้ความหอม โดยใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบสารตั้งต้นที่ผสมให้เข้ากัน และ นำมาแต่งกลิ่นโดยนักแต่งกลิ่นน้ำหอม (Perfumer) ในแต่ละกลิ่นจะมีสูตรผสมที่แตกต่างกันออกไป และ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ทำให้มีความสุนทรียภาพ ในด้านสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง
วัตถุดิบสารตั้งต้น ที่ใช้ปรุงหัวน้ำหอม (Fragrance) ถูกแบ่งแยก ออกเป็น 2 ชนิด ด้วยกัน
1.วัตถุดิบสารตั้งต้น ที่มาจากธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น ดอกไม้ชนิดต่างๆ ต้นไม้ บางขนิด และ สัตว์ บางขนิด
2.วัตถุดิบสารตั้งต้น ที่มาจากการสังเคราะห์กลิ่นทางเคมี

วัตถุดิบสารตั้งต้น ที่ใช้ทำ หัวน้ำหอม (Fragrance) แต่งละชนิดจะมีลักษณะการออกกลิ่น บางชนิดจะออกกลิ่นอ่อนๆ และ บางชนิดจะออกกลิ่นแรง

หวังว่าทุกคนพอจะเข้าใจถึงความแตกต่างของ 2 ตัวนี้ อะไรก็ตามที่เป็นน้ำมันหอมระเหย จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของพืชนั้นๆ เพราะถูกสกัดจากธรรมชาติ และมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนหัวน้ำหอมนั้น ราคาจะค่อนข้างถูกและกลิ่นที่หอม จะมีความหอมที่มากมาย หลายมิติกว่า

 

 

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
261/3-6 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-204 446-7 / 053-204 465 sales_worldchemical@hotmail.com