ความแตกต่างระหว่าง Tween20 และ Tween80

 

Tween เรียกอีกอย่างว่า Tween-type emulsifier เป็นคอนเดนเสทของ Span (เอสเทอร์กรดไขมันซอร์บิทอล) และเอทิลีนออกไซด์ เป็นผงซักฟอกชนิดไม่มีประจุ

ชื่อทางเคมี: พอลิเอทิลีนซอร์บิทอร์ซอร์บิทานกรดไขมันเอสเตอร์ตัวย่อโพลีซอร์เบต

เนื่องจาก Span นั้นเป็นเอสเทอร์ ที่เกิดจากซอร์บิทอล และกรดไขมันที่สูงกว่าต่างกัน Twain จึงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน มี 20, 40, 60, 80 ชนิดของผลิตภัณฑ์ในร้านขายสารเคมีทั่วไปหรือ บริษัท น้ำยาเคมีขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะเลือก

Tween60 เป็น stearate; Tween80 โอลีท; Tween20 เป็นลอเรตเป็นโพลีเอธิลีนซอร์บิทอนโมโนเรลลาท และเป็นส่วนหนึ่งของโพรพิลีนเอทิลีนซอร์บิทอน monohydrate มีส่วนผสมของลอเรต

  1. Tween20

Alias: เอสเตอร์ polybethylene sorbitan กรดไขมันเอสเตอร์; Tween-20;

สรรพคุณ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเหลวมันใสสีเหลืองหรือสีเหลืองอำพันมีกลิ่นพิเศษ และรสขมอ่อน ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.01, จุดเดือด 321 ° C, จุดวาบไฟ 321 ° C, ดัชนีการหักเหของแสง 1.472, ความหนืด (25 ° C) 0.25 ~ 0.40Pa / s โมเลกุลประกอบด้วยกลุ่มที่ชอบน้ำมากขึ้นและสามารถผสมกับน้ำ, เอทานอล, เมทานอล และเอทิลอะซิเตต มันไม่ละลายในพาราฟินเหลวน้ำมันคงที่ และปิโตรเลียมเบา ละลายได้ในน้ำมันเมล็ดฝ้าย 130 ส่วนและ 200 ส่วน ในโทลูอีนสารละลายน้ำ 5% ค่า pH5 ~ 7.HLB เท่ากับ 16.7

วัตถุประสงค์: โพลีซอร์เบตเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีไอออนระดับใหญ่ที่มีอิมัลซิไฟเออร์, การแพร่, การละลาย, ความมั่นคงและผลกระทบอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยา, เคมีรายวัน, อาหาร, สิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอิมัลชัน, สารช่วยกระจายตัว, solubilizers, ความคงตัวและอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่มีความเข้มข้นสูงของอิเล็กโทรไลต์ และค่าพีเอชมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถในการทำให้เกิดอิมัลซิไฟเออร์ จึงเป็นอิมัลซิไฟเออร์น้ำมัน / น้ำ เมื่อเตรียมน้ำมันอิมัลชัน / น้ำมักจะใช้ร่วมกับเอสเตอร์ sorbitan และความมั่นคงของอิมัลชันจะดีกว่า ด้วยการเปลี่ยนชนิด และปริมาณของอิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ร่วมกับมันจะสามารถเตรียมน้ำ / น้ำมันหรือน้ำมัน / น้ำได้

  1. Tween80

เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบน้ำที่มีการหยุดชะงักของเยื่อหุ้มเซลล์อย่างรุนแรงซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองการปล่อย hemolytic และฮีสตามีน (การแพ้) ความบริสุทธิ์ของ Tween80 ในฐานะโพลีเมอร์นั้นผันผวนอย่างมาก Tween80 ความบริสุทธิ์สูงไม่มีสีและโปร่งใสในขณะที่ผลิตภัณฑ์ Tween ส่วนใหญ่มีสีเหลืองถึงน้ำตาลประกอบด้วยสิ่งสกปรกหรือย่อยสลายจำนวนมาก ส่วนประกอบของ lipophilic Tween80 รวมถึงกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ง่ายและสร้างส่วนประกอบที่เป็นพิษมากขึ้นและผลข้างเคียงที่เป็นพิษที่เกิดขึ้นจะเกินประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ วงการแพทย์ยืนยันว่า Tween80 ใช้ในการฉีดและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ ได้แก่ ช็อก, หายใจลำบาก, ความดันเลือดต่ำ, angioedema, หัดเยอรมันและอาการแพ้อื่น ๆ อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจร้ายแรงมากในการทดลองทางคลินิกของมนุษย์ มีรายงานผู้เสียชีวิต ดังนั้นจึงมีข้อ จำกัด อย่างรุนแรงในการใช้ Tween80 มันเป็นสารช่วยเพิ่มที่ไม่ปลอดภัย การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์

 

มีความแตกต่าง 3 ประการระหว่าง Tween80 และ Tween20 :

  1. วัตถุดิบสังเคราะห์ของทั้งสองแตกต่างกัน:

วัตถุดิบสังเคราะห์ของ Tween80 : ทําโดยการพอลิเมอไรเซชันของซอร์บิตันโมโนเลตและเอทิลีนออกไซด์

วัตถุดิบสังเคราะห์ของ Tween20 : ส่วนผสมของโพลีออกซีเอทิลีนซอร์บิแทนโมโนลอเรตและส่วนหนึ่งของโพลีออกซีเอทิลีนซอร์บิแทนโมโนลอเรต

  1. การใช้งานทั้งสองแตกต่างกัน:

การประยุกต์ใช้ Tween80 : Tween80 เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกชนิดโพลีออลและเป็นโพลีซอร์เบตที่ใช้กันมากที่สุด มันมีความต้านทานอย่างมีนัยสําคัญต่ออิเล็กโทรไลต์และ hydrophilicity ที่แข็งแกร่ง มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการเตรียมของเหลวกึ่งของแข็งและของแข็งเป็นอิมัลชัน O / W, solubilizers, ตัวแทนเปียก, กระจายและโคลง

วัตถุประสงค์ของ Tween20 : มันเป็นคอนเดนเสทของสแปนและเอทิลีนออกไซด์ เนื่องจากกลุ่มโพลีออกซีเอทิลีนที่ไม่ชอบน้ํามากขึ้นในโมเลกุลจึงมีอุทกภัยที่แข็งแกร่งและเป็นชนิดที่ไม่ใช่ไอออนิก ผงซักฟอกชนิดหนึ่ง มันมักจะใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์น้ํามันในน้ํา (O / W) มันสามารถใช้ร่วมกับอิมัลซิไฟเออร์อื่น ๆ เช่นโซเดียมลอริลซัลเฟตหรือสแปนเพื่อเพิ่มความมั่นคงของอิมัลชัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น solubilizer สําหรับยาบางชนิด

  1. ลักษณะของทั้งสองแตกต่างกัน:

คุณสมบัติของ Tween80 : ค่าเปอร์ออกไซด์ของ Tween80 ไม่เกิน 10 มันเป็นของเหลวที่มีความหนืดสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มสีเหลือง มันมีกลิ่นพิเศษเล็กน้อย รสชาติมีรสขมและสมานแผลเล็กน้อยให้ความรู้สึกอบอุ่น มันละลายได้ง่ายในน้ําเอทานอลเมทานอลหรือเอทิลอะซิเตทและละลายได้เล็กน้อยในน้ํามันแร่

สรรพคุณของ Tween20 : Tween20 เป็นของเหลวมันใสสีเหลืองหรือสีเหลืองอําพันที่มีกลิ่นพิเศษและรสขมอ่อน ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.01, จุดเดือด>100°C, จุดวาบไฟ 321°C, ดัชนีการหักเหของแสง 1.472, ความหนืด (25°C) 0.25~0.40Pa·s

โมเลกุลมีกลุ่มที่ไม่ชอบน้ําจํานวนมากซึ่งเข้าใจผิดกับน้ําเอทานอลเมทานอลและเอทิลอะซิเตท มันไม่ละลายในพาราฟินเหลวน้ํามันที่ไม่รุนแรงและปิโตรเลียมเบา 1ส่วนของผลิตภัณฑ์นี้ละลายได้ใน130ส่วนของน้ํามันเมล็ดฝ้ายและ200ชิ้นส่วนของ ในส่วนของโทลูอีนค่า pH ของสารละลายน้ํา 5% คือ 5-7; ค่า HLB คือ 16.7

เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7