น้ำชีวภาพ EM 🌿 สุขภาพพืช | ป้องกันโรค | เพิ่มผลผลิต

น้ำชีวภาพ EM (Effective Microorganisms) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสารสกัดจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่าง ๆ นำมาผสมร่วมกันในรูปแบบของEM น้ำชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพืชและสัตว์

คุณสมบัติประโยชน์
1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ
2. ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆ
3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี
4. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นปุ๋ย (อาหาร)
แก่อาหารพืชดูดซึมไปเป็นอาหารได้ดี ไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช พืชให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น

ลักษณะทั่วไป
เป็นของเหลวสีน้ำตาลกลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน (เกิดจากการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ต่าง ๆ ใน E.M.)
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อต่างๆได้
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์
ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์
ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

การทำความเข้าใจ

เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ EM น้ำชีวภาพคืออะไรและทำงานอย่างไร EM น้ำชีวภาพเป็นสารสกัดจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ผสมรวมกันเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการเกษตร โดยมีความสามารถในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันโรคพืช และบำรุงดิน

 

สารสำคัญ

ภาพประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น จุลินทรีย์เอนไซม์ จุลินทรีย์สังเคราะห์อินทรีย์ และจุลินทรีย์สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อผสมร่วมกัน พวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้

การใช้สามารถทำได้โดยการผสมกับน้ำและรดที่โคนต้นพืช หรือผสมกับน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้รดหรือฉีดพ่นที่ผิวดิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำชีวภาพ EM,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

คำถามที่พบบ่อย

1. EM น้ำชีวภาพคืออะไร?

EM น้ำชีวภาพเป็นสารสกัดจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ผสมรวมกันในรูปแบบของน้ำชีวภาพเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการเกษตร

2. การใช้EMน้ำชีวภาพมีประโยชน์อย่างไรต่อการเจริญเติบโตของพืช?

EM น้ำชีวภาพช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง

3. EM น้ำชีวภาพสามารถใช้กับพืชชนิดใดได้บ้าง?

EM น้ำชีวภาพสามารถใช้กับพืชทุกชนิดได้ เช่น พืชผัก เนื้อไม้ ไม้ผล และพืชต่าง ๆ อื่น ๆ

4. จะใช้EM น้ำชีวภาพอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคพืช?

สามารถผสม EM น้ำชีวภาพกับน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้รดหรือฉีดพ่นที่ผิวดินเพื่อช่วยในการป้องกันโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การใช้ EM น้ำชีวภาพมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

EM น้ำชีวภาพเป็นสารที่มีต้นทุนต่ำและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยมีประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดินและการเจริญเติบโตของพืชอย่างยั่งยืน

น้ำชีวภาพ EM,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉันน้ำชีวภาพ EM,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 โทร: 053-204446-7
 YouTube channel : https://bit.ly/3qBvzlh