รายละเอียดทั่วไป

NP9 (โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลต-NPE) เป็น สารลดแรงตึงผิว เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทไม่มีประจุ (nonionic surfactant) จึงเกิดฟองน้อยและมีคุณสมบัติในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ ล่อมรอบสิ่งสกปรกคราบไขมันไว้ด่านใน จึงป้องกันสิ่งสกปรกที่กระจายตัวอยู่ในน้ำกลับมาเกา:ที่พื้นผิวอีกครั้ง ซึ่งมีการใช่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยหลักแล้วจะใช่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นสาร emulsifier ในอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เป็นสรร่วมในการผลิตสาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น พบว่ามีการใช้เป็นสารซักล้าง (detergent) เป็นส่วนผสมในสารตกแต่งสำเร็จ และในกระบวนการพิมพ์ผ้า ส่วนความเป็นพิษและอาการพิษนั้น น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มี NPE เป็นส่วนผสม หากใช่ในปริมาณและความเข้มข้นที่เหมาะสมตามฉลากแนะนำจัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นกับความเข้มข้น ปริมาณที่ได้รับ และทางที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE เช่น หากรับประทาน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนังที่ความเข้มข้นสูงๆ จะทำให้เกิดกรระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ตา และผิวหนังอย่างรุนแรง มีอาการไอ วิงเวียน หายใจหอบถือ อาเจียน จากการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าปริมาณสารต่ำสุดที่ทำให้หนูทดลองตายร้อยละ 50 อยู่ที่ประมาณ 1650 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม

 

ประโยชน์ด้านต่างๆ

สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในร่างกายมนุษย์ก็มีสารลดแรงตึงผิวประกอบอยู่ เช่น Gall Acid ซึ่งจะย่อยสารประเภทไขมันได้ สารลดแรงตึงผิวมีประโยชน์หลายๆ ด้าน โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่

  1. สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ที่มีฟอง เป็นต้น
  2. สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและครีมกันแดด
  3. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการย้อมผ้า การเคลือบสีไม้หรือโลหะ การผลิตพลาสติก การทำหนังสัตว์ เป็นต้น
  4. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัดน้ำเสีย กำจัดมลพิษทางดิน ดูดซับของเสีย เป็นต้น
  5. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในกระบวนการสกัดแยก เช่น การสกัดแยกแร่ การแยกน้ำมัน ออกจากน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำสารลดแรงตึงผิวมาใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ   งานพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์  และเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก เป็นต้น

มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดสูง มีความสามารถในการลดแรงตึงผิวสูง สามารถละลายได้กับสารหลาย ๆ ตัวมีกลิ่นน้อยมาก มีความสามารถในการชำระล้างได้ดี อีทอกซีเลต โนนิ่วพีนอล (ethoxylated nonylphenols) สารตัวนี้ เป็นสารหลักที่ใช้กันมากใน น้ำยาทำความสะอาดในวงการอุตสาหกรรม สารตัวนี้ไม่มีประจุ ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่ละลายได้ในน้ำมัน เป็นพวกไฮโดรคาร์บอน และ ส่วนที่ ละลายได้ในน้ำ ซึ่งเป็น อีทอกซีเลตกรุ๊ป หรือ เราเรียกสั้นๆ ว่า อีโอกรุ๊ป ยิ่งมี อีโอกรุ๊ปมากเท่าไร สารลดแรงตึงผิว นั้น  ก็จะละลายน้ำได้ดีขึ้นเท่านั้น

อีทอกซีเลต โนนิ่วพีนอล ที่มี อีโอกรุ๊ป 4 ตัว (4EO) จะละลายใน น้ำมันก๊าด แต่ไม่ละลายน้ำ ถ้ามันมี อีโอกรุ๊ปเพิ่มเป็น 13 ตัว จะละลายได้ในน้ำ แต่ไม่ละลายในน้ำม้นก๊าด  อัตราส่วนโดยโมล ของ ส่วนที่ละลายน้ำ (อีโอกรุ๊ป) กับ ส่วนที่ละลายในน้ำมัน (ไฮโดรคาร์บอน) เราเรียกว่า Hydrophile/ Lipophile balance หรือ HLB  HLB มึค่าตั้งแต่ 1-20 ยิ่งค่า HLB มาก การละลายน้ำของสารลดแรงตึงผิวนั้นจะดีขึ้น

นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

อุตสาหกรรมด้านสารทำความสะอาด

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ

การซักรีดผ้า

อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ

สารกำจัดฝุ่น

อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร

สารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำเครื่องโลหะ

การปฐมพยาบาล

ในกรณีที่ได้รับน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีสารนี้ผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อย มักไม่เกิดกรระคายเคืองที่รุนแรงแต่อย่างใด

อาจเพียงแต่ล้างบริวณส้มผัสด้วยน้ำ แต่หากกรณีที่ได้รับสารในปริมาณมากให้ปฏิบัติดังนี้

– หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวมาก หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออกและล้างร่างกายด้วยน้ำมาก ๆ

– หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอากรทุเลา ตรวจดูบริเวณที่สัมผัสสาร หากอาการไม่บรรเทาให้รีบนำส่งแพทย์

– หากรับประทาน ในกรณีที่ปมาณน้อยให้ดื่มน้ำเพื่อเจือจาง จัดร่างกายให้อยู่ในท่าศีรษะสูง เพื่อป้องกันการสำลัก

– ในกรณีที่ได้รับปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนและรีบนำส่งแพทย์

การเก็บรักษา

-เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวัง

ควรระวังการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ยังมิได้ผ่านการผสมน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้บ้าง น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีสารกลุ่มนี้ผสมอาจมีอยู่ในสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 3 แต่ในกรณีที่มีสารอื่นผสมในผลิตภัณฑ์นั้นด้วย เช่น กรด ด่าง สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก อาจเพิ่มความรุนแรงของอาการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากมีการกระเด็นเข้าตา ผู้ใช้ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธี ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังและคำเตือนตามที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์

 

                                                                                 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7