เคมีภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม และประโยชน์ของสารเคมีกับสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

ทราบหรือไม่ว่า รอบๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า ยานพาหนะ ฯลฯ ต่างมีการใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งสิ้น ในภาคการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เคมีภัณฑ์จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ คำว่า อุตสาหกรรมเคมีจึงครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ไยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่าแมลง เป็นต้น ถึงแม้ว่าสารเคมีจะมีประโยชน์มากมายในวงการอุตสาหกรรม แต่หากไม่มีความรู้หรือความชำนาญ ใช้ผิดวิธี และไม่ได้ป้องกันก็อาจ ก่อให้เกิดโทษกับผู้ใช้ได้เช่นกัน

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

เคมีในอุตสาหกรรม ใช้กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพในการเปลี่ยนวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ รวมถึงการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานสำหรับสินค้าต่างๆ ในภาคการผลิตแบบอุตสาหกรรมจะมีการใช้สารเคมีต่างๆ และสารเคมีอะไรบ้างที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิด บางชนิดเหมาะกับการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค บางชนิดเหมาะกับการใช้สร้างพลังงาน และอีกหลายๆ ชนิดถูกนำไปใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปนี้จะเป็นเคมีภัณฑ์ที่นิยมใช้และมีความสำคัญที่สุดสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมระดับโลก

กรดกำมะถัน (Sulfuric acid หรือ Sulphuric acid) มีสูตรเคมีว่า H2SO4
กรดกำมะถันหรือกรดซัลฟิวริก เป็นสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุดในโลก นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลักคือการทำกรดฟอสฟอริกที่เป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยเคมี นอกจากนี้กรดกำมะถันยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตโลหะ โดยเฉพาะทองแดงและสังกะสี ตลอดจนการนำไปใช้ทำความสะอาดเหล็ก จากการผลิตกรดกำมะถันที่เติบโตมากกว่า 3% ต่อปี ทำให้กรดกำมะถันเป็นหนึ่งในเคมีภัณฑ์ที่นิยมนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การใช้ประโยชน์กรดซัลฟูริก/กรดกำมะถัน
1. ภาคอุตสาหกรรม
– ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลาสติก เป็นต้น
– ใช้เป็นตัวทำละลาย, ใช้สำหรับการรักษาพื้นผิวโลหะ, ใช้เป็นสารชุบแข็ง, ใช้เป็นสารยับยั้งการกัดกร่อน, ใช้เป็นสารขัดเงา, ใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดสนิม และสารกันน้ำ เป็นต้น
– ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร กรดชนิดต่างๆ สารส้ม และเส้นใย เป็นต้น
– ใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์เพื่อทำหน้าที่ทำให้เกิดให้ประจุไฟฟ้า
– ใช้ในกระบวนการสกัดสินแร่ต่างๆ อาทิ สังกะสี และทองคำ เป็นต้น
– ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
2. ภาคการเกษตร
– ใช้เป็นสารละลายเจือจงสำหรับทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
– ใช้สำหรับกำจัดน้ำออกจากเนื้อไม้หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อทำให้แห้ง
– ใช้สำหรับทำให้น้ำยางพาราจับก้อนเป็นก้อนยาง แต่คุณภาพก้อนยางจะมีค่อยดีนัก ก้อนยางยุ่ยง่าย ยางมีความยืดหยุ่นน้อย แต่เกษตรมักใช้เพราะราคาถูกกว่ากรดชนิดอื่น
3. การนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
– ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรดด่างในระบบบำบัดน้ำเสีย
– ใช้เป็นสารปรับสภาพความเป็นกรดด่างในระบบผลิตน้ำประปา
– ใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับปรับสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลายต่างๆ

เอทิลีน
จากผลการผลิตเอทิลีนมากกว่า 150 ล้านตันต่อปี ทำให้เอทิลีนติดโผเคมีภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม โดยความต้องการเอทิลีนส่วนใหญ่มากจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ โพลิเอทิลีน และนอกเหนือจากนี้ ยังมีการนำเอทิลีนไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกเช่น การผลิตเอทานอล
โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ โซดาไฟ Sodium hydroxide , Caustic soda; สูตรเคมี NaOH
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท ตั้งแต่การผลิตกระดาษไปจนถึงการผลิตสิ่งทอ ผลิตเยื่อกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร เส้นใยเรยอน สิ่งทอ ใช้ในการฟอกย้อม ล้างสีไหม นอกจากนี้ช่างเจียระไนพลอยก็ใช้ในขั้นตอนล้างเม็ดพลอยที่เจียระไนเสร็จแล้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ ด้วยราคาที่ไม่แพงและความโดดเด่นในเรื่องของการทำความสะอาด ทำให้มีการผลิตโชเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่า 70 ล้านตันต่อปีกันเลยทีเดียว
โพรพิลีน
โพรโพลีนหรือที่รู้จักกันในชื่อ โพรพีนหรือเมทิลเอทิลีน โพรพิลีนเป็นสารประกอบก๊าซอินทรีย์ที่ได้จากการหมักตามธรรมชาติ โพรพีนมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือการผลิตยางและพลาสติก
ไนโตรเจน
มีการผลิตไนโตรเจนหลายร้อยล้านตันต่อปี ไนโตรเจนเอาไปทำอะไร ส่วนใหญ่นิยมนำไนโตรเจนไปผลิตแอมโมเนียซึ่งเป็นสารเคมีที่สำคัญทางอุตสาหกรรม และยังนิยมนำไนโตรเจนไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกเช่น ปุ๋ย ผ้า สีย้อมผ้า และวัตถุระเบิด และด้วยความที่ไนโตรเจนเป็นก๊าซมันเลยมีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ถนอมอาหาร และยังถูกนำไปใช้ในอุตาหกรรมที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ปลอดเชื้อต่างๆ ในรูปแบบของๆ เหลว ไนโตรเจนยังมีความสำคัญต่อการวิจัยทางการแพทย์

ประโยชน์ของสารเคมีในอุตสาหกรรม

แม้ว่าหลายคนได้ยินคำว่าสารเคมีก็ร้องยี๊ หรือกลัวกันไปต่างๆ นานา ว่ามันมีแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย จริงๆ มันก็ถูกส่วนหนึ่งและไม่ถูกส่วนหนึ่ง เพราะประโยชน์จากสารเคมีเหล่านี้ก็มีเช่นกัน
สารเคมีกับบทบาทสำคัญในอาหาร
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เคมีภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหาร (Shelf-Life) ให้นานขึ้น หรือเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมี เช่น สารกันบูด สารเพิ่มรสชาติ สีผสมอาหารที่ช่วยให้อาหาร น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น สารกันบูดไม่เพียงแต่ช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร แต่มันยังช่วยนำเข้า ส่งออกอาหารต่างๆ ไปยังทั่วโลก เช่น การแปรรูปของสดให้เป็นอาหารกระป๋องส่งขายทั่วโลก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเกษตร มันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชเท่านั้น แต่มันยังช่วยป้องกันศัตรูพืชได้อีกด้วย ทำให้ภาคเกษตรกรรมบ้านเราสามารถผลิตและส่งออกพืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ ออกไปขายทั่วโลกได้
อุตสาหกรรมยา เวชสำอางค์และของใช้อื่นๆ
การผลิตยาปฏิชีวนะ เครื่องสำอางค์ จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ของใช้ในห้องน้ำ ที่เราใช้กันทุกวันเช่น สบู่ น้ำหอม ยาสีฟัน แชมพู ครีมนวด โลชั่นทาผิว ฯลฯ เป็นของจำเป็นที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเคมีภัณฑ์ในการผลิตด้วยกันทั้งสิ้น
ในงานวิจัยขั้นสูง
สารเคมียังมีประโยชน์ต่อการวิจัยต่างๆ เช่น วิศกรรมชีวภาพ การกลายพันธุ์ การผลิตอวัยวะเทียมของมนุษย์ หรือการปรับโครงสร้างพันธุกรรม

นี่เป็นเคมีภัณฑ์ยอดนิยมที่อุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างนิยมนำไปใช้ แต่ยังมีเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรม และหากคุณกำลังมองหาเคมีภัณฑ์ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านขายเคมีภัณฑ์ บริษัท World Chemical Group เราเป็นผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม เช่น กลีเซอรีน โซดาไฟ คลอรีน 90 สารส้มผง ฟอร์มาลิน เคมีภัณฑ์อุตาหกรรม เคมีทั่วไป เคมีทำความสะอาด เคมีสำหรับสิ่งทอ เคมีสำหรับอาหาร เคมีเครื่องสำอางค์ ตลอดไปจนถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถสั่งกับเราได้ เราเป็นศูนย์เคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สินค้าของเรามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
261/3-6 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-204 446-7
053-204 465
sales_worldchemical@hotmail.com