ปูนขาวคืออะไร ?

คำว่า ‘ปูนขาว’ หมายถึงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH) 2 ) มันเป็นผลึก ผงพื้นฐาน เป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้เป็นปูนสุก (แคลเซียมออกไซด์, CaO, lime) เมื่อเย็นตัวลงแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม ปูนสุกจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งได้เป็น ปูนขาว และส่วนที่เป็นสารแขวนลอยคือ น้ำปูนใส (Milk of lime) และการแก้ปัญหาของมันเรียกอีกอย่างว่า:

 • มะนาวตาย,
 • มะนาวไฮเดรต,
 • แคลเซียมไดไฮดรอกไซด์,
 • ปูนขาว
 • น้ำมะนาว

เราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างของปูนขาว ? เช่นเดียวกับสารประกอบอื่น ๆ ที่จัดอยู่ใน กลุ่มไฮดรอกไซด์ ปูนขาวประกอบด้วยไอออนบวกของโลหะและไฮดรอกไซด์แอนไอออน

ปูนขาว: คุณสมบัติ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีรูปร่างเป็นของแข็ง เป็นผงสีขาว (หรือสีขาวและสีเบจ) ที่กัดกร่อน ติดไฟได้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นผลึก ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ แต่ในขณะเดียวกันก็ดูดความชื้น ซึ่งหมายความว่าจะดูดซับน้ำจากสิ่งแวดล้อม ปูนขาวที่มีลักษณะเป็นไฮดรอกไซด์อาจแตกตัวเป็นไอออน ทำปฏิกิริยากับกรด และทำให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะ เช่นเดียวกับเบสที่แรง มะนาวที่ตายแล้วนั้นระคายเคืองต่อร่างกายมนุษย์ การสูดดมไอของมันทำให้หายใจลำบาก Ca(OH) 2 ทำลายผิวหนังและดวงตา การใช้ผงและสารละลาย Ca(OH) 2 ที่บรรจุอยู่โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งและขาดความรับผิดชอบ

ปูนขาวถือเป็นสิ่งจำเป็นในภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ถ้าดินที่ปลูกพืชนั้นมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว หรือมีความเป็นกรดและด่างเกินไป การใช้ปูนขาวช่วยในการปรับสภาพถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะว่ามีราคาประหยัด และไม่แพงจนเกินไป

แต่การใส่ปูนขาวอย่างเดียวนั้นถึงแม้จะช่วยปรับสภาพดินให้มีดินที่ดี แต่ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน จึงจำเป็นที่ว่าเกษตรกรที่ใช้ปูนขาวช่วยปรับสภาพดินนั้นควรจะมีการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปผสมด้วยระหว่างปรับสภาพดิน เพื่อให้ดินมีความเป็นกลาง และสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ด้วยเช่นกัน

การปรับสภาพดินด้วยปูนขาวนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน เพราะว่าปูนขาวจะช่วยให้ดินมีค่าความเป็นกลางมากขึ้น และที่สำคัญมีราคาไม่แพง และสามารถหาซื้อได้ง่าย เกษตรกรส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ปูนขาวเพื่อปรับดินก่อนปลูกพืชแทบทุกชนิด นอกจากนี้ปูนขาวเองยังมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดินหลังจากการปลูกพืชไปแล้วได้เช่นกัน  ถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจไม่จำเป็นจะต้องใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดิน  แต่ก็ควรจะมีติดไว้บ้างเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ถือได้ว่าเป็นอีกวัสดุที่มีความจำเป็นในภาคการเกษตรอีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้

ในการทำไร่ ทำนา  หรือแม้กระทั่งก่อนที่จะเริ่มทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์น้ำ  ต่างก็ต้องพบกับปัญหาในเรื่องของดินเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาหนักมากในบางสวน แต่บางสวนที่ต้องการปลูกพืชจำนวนมากๆ หรือการทำบ่อเลี้ยงปลา หรือกุ้ง อาจจะถือได้ว่าเป็นปัญหาหนักในเรื่องของดินเปรี้ยว ดินเค็ม ความเป็นด่างเกินไปของดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยปูนขาว ซึ่งตัวปูนขาวนั้นจะมีค่าความเป็นด่างพอสมควร ทำให้ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินที่เป็นกรดได้ดี

การผลิตปูนขาว

เราจะผลิตปูนขาวได้อย่างไร ? ละลายแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาว) กับน้ำก็เพียงพอแล้ว ปฏิกิริยาเคมีสามารถแสดงได้ดังนี้ CaO + H 2 O = Ca(OH) 2 . การผสมน้ำกับปูนขาวเป็นวิธีการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ง่ายและได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก การ slaking นั้นสามารถทำได้สองวิธี ในโครงการ DIY (do-it-yourself) หรือที่ไซต์ก่อสร้าง พวกเขาใช้การไถแบบเปียกที่เรียกว่า มันง่ายมากและต้องการให้เราผสมน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกับผงแคลเซียม (เพื่อให้ได้สารละลาย) การผลิตปูนขาวแบบมืออาชีพนั้นดำเนินการโดยใช้น้ำในปริมาณที่น้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในกรณีนี้คือผงที่เรียกว่าปูนขาว

หลักการใช้ปูนขาว

ปูนขาวมีการใช้งานมากมาย มีการใช้โดย ผู้ผลิตเคมีก่อสร้าง เป็นต้น แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นส่วนผสมในปูนก่อและปูนฉาบ บางครั้งก็ใช้ในการเกษตรเช่น:

 • สารลดกรดในดิน,
 • สูตรป้องกันที่ปกป้องไม้ผลจากศัตรูพืชหรือ
 • สารเติมแต่งปุ๋ย

ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตัวดูดซับ Ca(OH) 2 ถูกนำไปใช้ในโรงงานกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นระบบและอุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณซัลเฟอร์ออกไซด์ที่เป็นพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและกระบวนการผลิตต่างๆ คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย การฆ่าเชื้อ และการลดกรดของปูนขาวยังใช้ ในโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำเสีย แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเลิศในการทำให้ตะกอนเคมีและชีวภาพเป็นกลางที่เกิดจากน้ำเสีย ปูนขาวในรูปของปูนขาวยังมีประโยชน์ในการผลิตน้ำตาลอีกด้วย นักอุตสาหกรรมเพิ่มมันลงในน้ำบีทรูทเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนและแบคทีเรีย

สรรพคุณทางยาของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

ทันตแพทย์และทันตแพทย์รักษารากฟันยังตระหนักถึงศักยภาพของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ใช้เป็นส่วนผสม เช่น ในซีเมนต์และวัสดุอุดโพรงประสาทฟัน แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารที่เหมาะสำหรับใช้เมื่อเราต้องการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เป็นส่วนประกอบคุณภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงของการอักเสบในช่องปาก นอกจากนี้ สูตรที่ประกอบด้วยปูนขาวยังสนับสนุนการสร้างใหม่ตามธรรมชาติและการรักษารูและรอยบากที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทางทันตกรรมที่รุกล้ำ เช่น เมื่อถอนฟัน

การใช้ปูนขาวที่บ้าน

เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ครัวเรือนใช้ปูนขาวด้วยวิธีต่างๆ วัสดุที่ใช้ทาเป็นส่วนใหญ่สำหรับผนังและเพดานฟอกสีฟันในบ้าน โรงนา ห้องใต้ดิน หรืออาคารสาธารณูปโภค (เช่น โรงนา คอกสัตว์ ฯลฯ) ปูนขาวทำให้โครงสร้างไม้ต้านทานแมลงและเชื้อราได้นานขึ้น นอกจากนี้สีที่สว่างยังช่วยให้การตกแต่งภายในสว่างขึ้นและทำให้ดูเรียบร้อย ผู้ที่ชื่นชอบการทำสวนใช้สูตรที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องต้นไม้ของพวกเขาและกำจัดกรดในแปลงผักและผลไม้ ทุกวันนี้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังใช้ในโรงบำบัดน้ำภายในองค์กรอีกด้วย ต้นไม้เชื่อมต่อโดยตรงกับท่อน้ำ ตัวกรองพิเศษให้การแลกเปลี่ยนไอออนและลดความกระด้างของน้ำที่ใช้ในครัวเรือน

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับปูนขาว

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปูนขาวเป็นหนึ่งในสารประกอบทางเคมีที่เก่าแก่และน่าสนใจที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์:

 • แคลเซียมเป็นโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท พบได้ในยิปซั่ม หินอ่อน และชอล์ค เนื่องจากแร่ธาตุเหล่านี้มีอยู่มากมาย ปูนขาวจึงถูกนำมาใช้ตั้งแต่หลายพันปีก่อนคริสตกาล!
 • ในขั้นต้นปูนขาวถูกใช้เพื่อเตรียมปูนก่อแบบดั้งเดิมซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของการก่อสร้าง
 • การก่ออิฐเป็นฝีมือของชาวโรมัน ซึ่งใช้ปูนขาวในปริมาณมาก
 • ในทางการแพทย์ น้ำมะนาวถูกใช้เป็นยาต้านพิษจากกรดเฉียบพลัน

การจัดเก็บ

 • เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
 • เก็บในที่ที่แห้งและเย็น
 • เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
 • ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย
 • ใช้สารให้ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น
 • ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

 

                                                                                 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7