โซเดียม อะซิเตรท คืออะไร ??

ชื่อสารเคมี : โซเดียมอะซิเตรท

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sodium Acetate

สูตรโครงสร้าง : CH3COONa .3H2O

ประโยชน์ : เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ละลายน้ำได้

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นผงสีขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่น

จุดเดือด : 123 °C , จุดหลอมเหลว : 58 °C

ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
– ความคงตัวทางเคมี : สารนี้จะสลายตัวเมื่อสัมผัสกรดเข้มข้นเมื่อมีความร้อน
– สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ไอระเหยของกรดอะซิติกมีฤทธิ์กัดกร่อนขึ้น

การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
– สารนี้เป็นสารไม่ไวไฟ

การจัดเก็บ :
– เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
– เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
– เก็บห่างจากกรด
– ให้สังเกตุคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
– อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบแสงสว่างที่ใช้จะต้องเป็นแบบป้องกันการระเบิด และต้องทำการต่อสายดิน
– หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น

** แหล่งข้อมูลมาจาก ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ

 

คุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ :  โซเดียมอะซิเตรทเป็นผงสีขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่น มวลโมเลกุล 82.0343 กรัมต่อโมล จุดเดือด : 881.4 °C , จุดหลอมเหลว : 324 °C ความหนาแน่น 1.53 g/cm³ สามารถละลายได้ในน้ำ มีค่า pH พื้นฐานประมาณ 7.5 ถึง 9.0

ประโยชน์และการใช้งาน :  โซเดียมอะซิเตรทมีประโยชน์หลายอย่าง เป็นกรดอ่อนซึ่งหมายความว่ามันจะแตกตัวเป็นไอออนเพียงบางส่วนเมื่อละลายในน้ำ สิ่งนี้ทำให้  โซเดียมอะซิเตรท มีคุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์ ซึ่งเป็นความสามารถในการรักษาค่า pH ที่ค่อนข้างคงที่ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรดหรือเบสจากสิ่งรบกวนภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม คุณสมบัตินี้พร้อมกับความเป็นพิษต่ำ ทำให้ โซเดียมอะซิเตรท สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตปิโตรเลียมจนถึงการปรุงแต่งอาหาร โซเดียมอะซิเตรท ที่เติมลงในอาหารทำหน้าที่เป็นสารกันบูดและสารแต่งกลิ่น โดยเฉพาะมันฝรั่งทอดที่มีโซเดียมอะซิเตรท จะมีรสชาติ “เกลือและน้ำส้มสายชู” ที่โดดเด่น ในด้านการแพทย์สารละลาย โซเดียมอะซิเตรท รักษาผู้ป่วยที่มีระดับกรดในเลือดสูงและ / หรือระดับโซเดียมต่ำ สารละลายโซเดียมอะซิเตรทและกรดอะซิติกทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพื่อรักษาค่า pH ให้คงที่ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับปฏิกิริยาการวิจัยทางชีวเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอโซเดียมอะซิเตรทจะทำปฎิกิริยากับกรดซัลฟิวริกและใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสึกหรอของเนื้อผ้าสำเร็จรูปในการผลิตยางจะมีการใช้ โซเดียมอะซิเตรท ในกระบวนการวัลคาไนซ์และช่วยควบคุมกระบวนการโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ

โซเดียมอะซิเตรทหรือที่เรียกว่าโซเดียมเอทาโนเอตเป็นเกลือโซเดียมของกรดอะซิติก โดยทั่วไปมีอยู่ในรูปแบบปราศจากน้ำ ซึ่งเป็นผงผลึกสีขาว นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบไตรไฮเดรตซึ่งปรากฏเป็นผลึกไม่มีสีหรือเป็นสารละลายในน้ำ สูตรเคมีของมันคือ CH3COONa

สามารถละลายได้ในน้ำและความสามารถในการละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น มีจุดหลอมเหลว 324 องศา เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะสลายตัวเพื่อผลิตโซเดียมออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรม การแพทย์ และอาหาร ในภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เรยอน นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพและเป็นบัฟเฟอร์ในปฏิกิริยาเคมี ในภาคการแพทย์ โซเดียมอะซิเตรท ใช้เป็นแหล่งของโซเดียมไอออนเพื่อรักษาภาวะขาดโซเดียม นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาขับปัสสาวะเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงและอาการบวมน้ำ ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นและเป็นสารกันบูด นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารบัฟเฟอร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ เช่น ซีเรียล ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และลูกกวาด ใช้เป็นตัวแทนล่อลวงบนถนนและทางวิ่ง มีประสิทธิภาพในการละลายน้ำแข็งและป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งใหม่ โซเดียมอะซิเตรท เป็นที่ต้องการมากกว่าสารขจัดคราบอื่น ๆ เช่น แคลเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์ เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ในแผ่นทำความร้อนแบบใช้ซ้ำได้ แผ่นความร้อนเหล่านี้เปิดใช้งานโดยการดัดแผ่นโลหะภายในแผ่นหรือโดยการคลิกปุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการตกผลึกภายในแผ่น โซเดียมอะซิเตรทที่ตกผลึกจะปล่อยความร้อนออกมาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ผู้ใช้ โดยสรุปแล้ว เป็นสารเคมีเอนกประสงค์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การแพทย์ และอาหาร คุณสมบัติเฉพาะของมันทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการใช้งานหลายๆ อย่าง เช่น ใช้เป็น deicing agent และเป็นแหล่งของโซเดียมไอออนเพื่อรักษาอาการป่วย นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย คุ้มค่า และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมีอื่นๆ

 

ความหลากหลาย ของการใช้งาน

เทคโนโลยีชีวภาพ : โซเดียมอะซิเตรทจะใช้เป็นคาร์บอนแหล่งสำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย โซเดียมอะซิเตรทยังมีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตของการแยกดีเอ็นเอโดยการตกตะกอนเอทานอล

อุตสาหกรรม : โซเดียมอะซิเตรทใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเพื่อแก้กำมะถันกรดของเสียและยังเป็นสารไวแสงในขณะที่ใช้สีย้อมสวรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นสารดองในการฟอกโครเมี่ยมและช่วยขัดขวางการวัลคาไนซ์ของคลอโรพรีนในการผลิตยางสังเคราะห์ ในการแปรรูปฝ้ายสำหรับแผ่นสำลีแบบใช้แล้วทิ้งโซเดียมอะซิเตรทจะถูกใช้เพื่อกำจัดการสะสมของไฟฟ้าสถิต

โซเดียมอะซิเตรทจะใช้ในการบรรเทาความเสียหายจากน้ำคอนกรีตโดยทำหน้าที่เป็นคอนกรีต เคลือบหลุมร่องฟันขณะที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยและราคาถูกกว่าที่ใช้กันทั่วไปอีพ็อกซี่ทางเลือกสำหรับการปิดผนึกคอนกรีตป้องกันน้ำแทรกซึม

อาหาร : โซเดียมอะซิเตรทอาจจะเพิ่มอาหารเป็นเครื่องปรุงรสบางครั้งในรูปแบบของdiacetate โซเดียมเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ซับซ้อนของ acetate โซเดียมและกรดอะซิติก ได้รับE-จำนวน E262 มักใช้เพื่อให้มันฝรั่งทอดมีรสเกลือและน้ำส้มสายชู โซเดียมอะซิเตรท (ปราศจากน้ำ) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะสารยืดอายุการเก็บรักษาสารควบคุม pH ปลอดภัยที่จะรับประทานในความเข้มข้นต่ำ

สารละลายบัฟเฟอร์ :  สารละลายโซเดียมอะซิเตรท (เกลือพื้นฐานของกรดอะซิติก) และกรดอะซิติกสามารถทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพื่อรักษาระดับ pH ที่ค่อนข้างคงที่ สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานทางชีวเคมีที่ปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับ pH ในช่วงที่เป็นกรดเล็กน้อย (pH 4–6)

แผ่นทำความร้อน :  เครื่อง อุ่นมือที่มี สารละลายโซเดียมอะซิเตรทที่อิ่มตัวซึ่งจะปล่อยความร้อนเมื่อ ตกผลึกโซเดียมอะซิเตรทยังใช้ในแผ่นความร้อน , เครื่องอุ่นมือและไอศร้อน โซเดียมอะซิเตรทผลึก trihydrate ละลายที่ 136.4 ° F / 58 ° C (เพื่อ 137.12 ° F / 58.4 ° C) ละลายในของพวกเขาน้ำจากการตกผลึก เมื่อพวกเขามีความร้อนที่ผ่านมาจุดหลอมละลายและได้รับอนุญาตให้เย็นต่อมากลายเป็นสารละลายอิ่มตัว สารละลายนี้สามารถทำความเย็นได้ถึงอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องสร้างผลึก โดยการกดลงบนแผ่นโลหะภายในแผ่นทำความร้อนจะมีการสร้างศูนย์กลางนิวเคลียสขึ้นทำให้สารละลายตกผลึกกลับเป็นโซเดียมอะซิเตรทไตรไฮเดรตที่เป็นของแข็ง ขั้นตอนการขึ้นรูปพันธบัตรของการตกผลึกเป็นคายความร้อน ร้อนแฝงของการฟิวชั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 264-289 กิโลจูล / กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างจากชุดความร้อนบางประเภทเช่นที่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ชุดความร้อนโซเดียมอะซิเตรทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการแช่ในน้ำเดือดสักครู่จนกว่าผลึกจะละลายหมดและปล่อยให้ แพ็คให้เย็นลงอย่างช้าๆที่อุณหภูมิห้อง

การเตรียมการ :  สำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการโซเดียมอะซิเตรทมีราคาไม่แพงและมักจะซื้อแทนการสังเคราะห์ บางครั้งผลิตในการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยปฏิกิริยาของกรดอะซิติกโดยทั่วไปในสารละลาย 5-8% ที่เรียกว่าน้ำส้มสายชูกับโซเดียมคาร์บอเนต (“โซดาซักผ้า”) โซเดียมไบคาร์บอเนต (“เบกกิ้งโซดา”) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( “น้ำด่าง” หรือ “โซดาไฟ”) ปฏิกิริยาใด ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดโซเดียมอะซิเตรทและน้ำ เมื่อโซเดียมและสารประกอบคาร์บอเนตไอออนที่มีถูกใช้เป็นสารตั้งต้นที่ไอออนคาร์บอเนตจากโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจากกลุ่ม carboxyl นี้ (-COOH) ในกรดอะซิติกสร้างกรดคาร์บอ กรดคาร์บอนิกสลายตัวได้ง่ายภายใต้สภาวะปกติเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ นี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน “ภูเขาไฟ” ที่รู้จักกันดีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรวมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู

CH  3  COOH + NaHCO  3  → CH  3  COONa + H  2  CO 3

เอช2 บจก3→บ จก2+ H2โอ

อุตสาหกรรมโซเดียม acetate trihydrate จะถูกจัดเตรียมโดยปฏิกิริยากรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย

CH  3  COOH + NaOH → CH  3  COONa + H  2  O

โครงสร้าง

โครงสร้างผลึกของปราศจาก acetate โซเดียมได้รับการอธิบายสลับโซเดียม carboxylate และเมธิลกลุ่มชั้น โครงสร้างของโซเดียมอะซิเตรท ไตรไฮเดรตประกอบด้วยการประสานงานแปดด้านที่บิดเบี้ยวที่โซเดียม รูปแปดเหลี่ยมที่อยู่ติดกันจะแบ่งขอบเป็นโซ่มิติเดียว พันธะไฮโดรเจนในสองมิติระหว่างอะซิเตตไอออนและน้ำแห่งความชุ่มชื้นเชื่อมโยงโซ่เข้ากับเครือข่ายสามมิติ

 

 

สนใจติดต่อ เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ป ผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้า สารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม ประเภท เคมีอุตสาหกรรม เคมีทําความสะอาด เคมีสระว่ายน้ำ เคมีบำบัดน้ำ เคมีงานปั้น-งานหล่อ เคมีอาหาร กลิ่น สารสกัด สี น้ำหอม เคมีเครื่องสำอาง อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ สารพัดด้านเคมี เวิลด์เคมิคอล กรุ๊ป พร้อมให้บริการและให้ปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : @worldchemical
Facebook : https://www.facebook.com/chemical.chiangmai
เว็บไซต์ : www.worldchemical.co.th
โทร : 053 204 446-7