คุณสมบัติและประโยชน์ของ Acetone คืออะไร

อะซิโตนหรือที่ใครหลายๆ คนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาซิโทนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของเหลวและเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในประเภทคีโตน ซึ่ง Acetone มักถูกนำมาใช้สำหรับการเป็นตัวทำละลายหรือใช้สำหรับการเป็นสารตั้งต้นในขั้นตอนของการเตรียมสารเคมีชนิดต่างๆ เพราะด้วยคุณสมบัติเด่นของ ที่เป็นของเหลวระเหยง่าย ไม่มีสี และละลายได้เป็นอย่างดีในสารประกอบชนิดอื่นๆ อาทิเช่น น้ำ อีเทอร์ หรือเอทานอล เป็นต้น ถึงแม้ จะมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นหลายอย่างแต่ ก็มีคุณสมบัติที่เป็นจุดด้อยเช่นกันเพราะสามารถติดไฟได้ง่ายและที่สำคัญสามารถติดไฟได้เองหากได้รับความร้อนที่ 465 องศาเซลเซียส ดังนั้นเราควรจะเก็บ ไว้ให้ห่างจากความร้อนหรือห่างจากเปลวไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกไหม้ของไฟได้และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวเราควรหาพื้นที่ในการจัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเราขอแนะนำให้เก็บ ไว้ในบริเวณที่มีอากาศเย็นและแห้ง, เก็บ ไว้ในภาชนะที่สามารถปิดได้อย่างมิดชิดและควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก แห้ง และไม่ชื้น

Acetone,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

คุณสมบัติและประโยชน์ของAcetone

คุณสมบัติที่เด่นชัดของอะซิโตนหรืออาซิโทนคือของเหลวที่มีลักษณะระเหยได้ง่าย, ละลายในสารประกอบอื่นได้ดี, ไม่มีสี, ติดไฟได้ง่ายและยังเป็นตัวทำละลายที่มักถูกนิยมนำไปใช้ในน้ำยาล้างเล็บหรือที่เรียกว่าAcetone น้ำยาล้างเล็บ, น้ำยาล้างกาวหรือที่เรียกว่าAcetone น้ำยาล้างกาว และน้ำยาเช็ดล้างเครื่องมือช่างต่างๆ หรือที่เรียกว่า น้ำยาเช็ดล้างเครื่องมือช่าง อาทิเช่น น้ำยาล้างแปรงทาสี, น้ำยาล้างพู่กัน, น้ำยาล้างลูกกลิ้งทาสี หรือใช้เป็นน้ำยาล้างสีออกจากมือ เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของAcetone ที่กล่าวมาส่งผลให้Acetone ถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมไฟเบอร์, อุตสาหกรรมสารเคมีชนิดต่างๆ และอุตสาหกรรมช่างต่างๆ เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่ทำให้คนหันมานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

  • มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะนิยมใช้ เพื่อเป็นตัวทำละลายในขั้นตอนของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเพราะด้วยคุณสมบัติเด่นที่สามารถละลายในสารประกอบอื่นๆ ได้ดีส่งผลให้ เป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก อาทิเช่น อุตสาหกรรมกาว, อุตสาหกรรมน้ำมันขัดเงา, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมแลคเกอร์, อุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์, อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมถุงพลาสติกหรือพลาสติกชนิดอื่นๆ เป็นต้น
  • อีกหนึ่งประโยชน์ของ คือการที่เป็นตัวทำละลายในขั้นตอนการเตรียมสารเคมี
  • Acetoneยังสามารถเป็นสารในการทำละลายหากเราต้องการสกัดสารอินทรีย์จากสัตว์หรือพืช  จะช่วยทำละลายได้เป็นอย่างดี
  • เรื่องการล้างทำความสะอาดถือว่าทำได้ดี เช่น การผสมสารในน้ำยาล้างเล็บ, การผสมสารในน้ำยาล้างกาว, การผสมสารในน้ำยาล้างสี หรือการผสมสารในน้ำยาล้างแปรงพู่กันช่าง เป็นต้น

อันตรายจากการใช้อย่างไม่ระวัง

เราก็ได้ทราบถึงคุณสมบัติและประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสารที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและเราก็เชื่อว่าหลายคนก็คงเคยมีประสบการณ์ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกันมาบ้างแล้วและด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราก็คิดว่าไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายนัก เช่น น้ำยาล้างเล็บ, น้ำยาล้างกาว หรือน้ำยาล้างเครื่องมือช่าง เป็นต้น แต่ใครจะรู้ว่าหากเราใช้ อย่างผิดวิธีหรือขาดความระมัดระวังอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Acetone,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน Acetone,เคมีภัณฑ์,สารเคมีภัณฑ์,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์เชียงใหม่,ร้านเคมีใกล้ฉัน

โทร: 053-204446-7
YouTube channel : https://bit.ly/3qBvzlh