เทคนิคตรวจสอบแอลกอฮอล์ปลอมหรือแท้

3 เทคนิคการตรวจสอบเอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทิลแอลกอฮอล์

การตรวจสอบแอลกอฮอล์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรับรองความถูกต้องและปลอดภัยของสินค้าที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ผ่านเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย และส่งเสริมความน่าเชื่อถือในตลาดสินค้าที่ใช้แอลกอฮอล์ในสังคมไทย การตรวจสอบว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้อยู่นั้นเป็นแอลกอฮอล์ปลอมหรือแท้ เป็นเรื่องที่สำคัญในการเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์ ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเทคนิคในการตรวจสอบแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ว่าเป็นแอลกอฮอล์แท้หรือปลอมมีด้วยกันหลากหลายวิธี ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาบอกเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบแอลกอฮอล์ปลอมหรือแท้

ประเภทของแอลกอฮอล์

1. เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) มีสูตรเคมี C2H5OH ซึ่งเป็นสารที่สามารถผลิตได้จากกระบวนการหมักของน้ำตาล โดยเฉพาะน้ำตาลที่มาจากพืช เช่น อ้อย กากน้ำตาล กากอ้อย แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสังเคราะห์เอาเองจากแสงแดด และอากาศผ่านกระบวนการเรียกว่า ฟอโตไซน์ คุณสมบัติหลักของเอทานอล นั้นจะเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีกว่าสารอื่นๆ ทำให้เอทานอลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด นอกจากนี้ เอทานอลยังมีส่วนในการสร้างเอนไซม์และยาที่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์อีกด้วย

2. เมทานอล (Methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) มีสูตรเคมี CH3OH เป็นสารที่มีลักษณะของเหลวใส ระเหยง่าย มักนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในการผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิง เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี และใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาตินอกจากนี้ เมทานอลยังอาจเกิดจากกระบวนการปฏิกิริยาของไอซอบูทลีน ที่เรียกว่าปฏิกิริยาเมทานอลไลซ์ เมทานอลเป็นสารที่มีความอันตรายต่อร่างกายสูง การรับประทานเมทานอลอย่างเดียวหรือการสัมผัสกับผิวหนังสามารถก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องอืด สิ่งผิดปกติทางการทางประสาท และอาการทางทางเดินหายใจ อาจเกิดอันตรายต่อสายตาและการเห็นเพราะเมทานอลเป็นสารพิษที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติในระบบประสาทสามารถทำให้เกิดการชะลอการหายใจและสิ่งแวดล้อมที่มีเมทานอลอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้

วิธีการตรวจสอบว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นแอลกอฮอล์แท้ หรือ ปลอม

1.การนำแอลกอฮอล์ไปวัดจุดเดือด หรือ Boiling Point Test
วิธีนี้เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เพื่อประเมิณความอันตรายและคถณภาพของสารนั้น การวัดจุดเดือดแอลกอฮอล์สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอุปกรณ์วัดจุดเดือดแอลกอฮอล์ ซึ่งมีหลักการทำงานอยู่บนหลักการการระเหยของแอลกอฮอล์ที่แตกต่างจากน้ำ เครื่องมือนี้ทำหน้าที่ในการตรวจวัดจุดเดือดแอลกอฮอล์ที่ต่างกันเพื่อประเมินค่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ในสาร

2.การตรวจสอบโดยการดมกลิ่น
วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด แต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดมกลิ่นในกระบวนการดมกลิ่นแอลกอฮอล์ เราใช้จมูกในการรับรู้กลิ่น โดยเมื่อสารแอลกอฮอล์เข้าสู่โพรงจมูก เซลล์เส้นประสาทกลิ่นภายในจะตอบสนองและส่งสัญญาณไปยังสมอง ทำให้เราสามารถรับรู้และระบุกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ หากสูดดมแล้วแอลกอฮอล์ที่ได้กลิ่นนั้นเป็นกลิ่นเดียวกับในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงว่าสิ่งนั้นสอบผ่านเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ แต่ถ้าดมแล้วแสบจมูกทันทีอันนั้น ขอให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่า อาจจะเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ได้

3.ดูลักษณะสีของเปลวไฟ
การตรวจสอบแอลกอฮอล์ด้วยสีของเปลวไฟที่เกิดจากแอลกอฮอล์มีด้วยกันหลากหลายสี อาทิ สีส้ม สีแดง หรือสีน้ำเงิน โดยไฟที่มีแอลกอฮอล์มีลักษณะสว่างและอาจมีความสว่างที่เปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณและความเข้มของแอลกอฮอล์ โดยเอทิลแอลกอฮอล์นั้น จะติดไฟ ช่วงแสงไฟสว่างสีเหลืองสดใสมาก ในขณะที่เมทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟน้อยกว่า และให้แสงไฟเป็นสีฟ้า อย่างไรก็ตาม การดูลักษณะสีของเปลวไฟเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เพื่อการระบุและวิเคราะห์แอลกอฮอล์ได้ การตรวจสอบและวิเคราะห์แอลกอฮอล์จำเป็นต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือทางเคมีที่เหมาะสมเพื่อประเมินค่าและปริมาณของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในสารหรือสภาวะต่าง ๆ อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

จากวิธีที่การตรวจแอลกอฮอล์แค่เป็นการตรวจเบื้องต้นว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นของแท้หรือของปลอมมากต้องการผลที่ถูกต้องแล้วแม่นยำควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่พร้อมเพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุด หากคุณต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรืออยากได้คำแนะนำก่อนการเลือกซื้อแอลกอฮอลล์ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล กรุ๊ป ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สามารถช่วยคุณได้ เพราะเราเป็นผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เราจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ สินค้าของเรามีให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น เคมีทั่วไป เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม เคมีอาหาร เคมีเครื่องสำอางค์ น้ำหอม น้ำมันสกัด เคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย เคมีสระว่ายน้ำ เคมีทำความสะอาด เคมีสิ่งทอ ฯลฯ

หากสนใจหรือสอบถามราคาสามารถเข้าไปที่ www.worldchemical.co.th หรือสแกน QR Code เพื่อแอดไลน์คุยกับแอดมินของเรา สอบถามราคา หรือคำเเนะนำต่างๆ การใช้งานสารเคมีต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้และความชำนาญ เพราะหากเรานำมาใช้ผิดประเภท อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ถ้าหากไม่มั่นใจในการเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่