PEG ในเครื่องสำอางคืออะไร? ในตัวอย่างแรก เราควรกล่าวว่า PEG เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ประจำวันส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคุณสมบัติเฉพาะของ PEG

โพลิเอทิลีนไกลคอล (PEG) และอนุพันธ์ของโพลิเอธิลีนเป็นสารเคมีที่เป็นอนุพันธ์ของน้ำมันในตระกูลใหญ่ ผู้ผลิตเครื่องสำอางในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวนมากใช้พวกเขาอย่างกระตือรือร้นเนื่องจากราคาค่อนข้างต่ำและมีลักษณะที่พึงประสงค์ องค์กรต่างๆ เช่น CIR ( Cosmetics Ingredient Review ) หรือ FDA (สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา ) ได้พิจารณาว่า PEG มีความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของสูตรต่างๆ

รายละเอียดโดยย่อ

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวใส ไม่มีสี

การละลาย : ละลายน้ำ, แอลกอฮอล์, กลีเซอรีน และสารประเภทไกลคอล

อัตราการใช้ : 3-5%

ประโยชน์และการใช้งาน: ใช้เป็นตัวทำละลาย

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง

PEG 400 (polyethylene Glycol 400) USP / NF / BP, ขวด 1 ลิตรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ราคา 140 รูปี/กก. ในเนวิมุมไบ

ลักษณะทั่วไป

ตัวย่อ PEG ย่อมาจาก p oly e thylene g lycol มันอยู่ในกลุ่มของพอลิออกซีเอทิลีนไกลคอล จากมุมมองทางเคมี โพลิเอทิลีนไกลคอล เป็นพอลิเมอร์ กล่าวคือ สารเคมีที่สร้างขึ้นจากหน่วยที่ทำซ้ำได้ สำหรับโพลิเอทิลีนไกลคอล ชิ้นส่วนที่ทำซ้ำคือโมเลกุลของเอทิลีนออกไซด์ จำนวนหน่วยที่ผ่านกระบวนการโพลิเมอไรเซชันจะแตกต่างกันไป (ซึ่งแสดงโดยตัวเลขย่อมาจาก โพลิเอทิลีนไกลคอล เช่น PEG-40 หรือ PEG-400 ) ซึ่งทำให้เกิดอนุพันธ์โพลิเอทิลีนไกลคอล ที่แตกต่างกันในปริมาณมาก ดังนั้นสารทั้งกลุ่มจึงเป็น เรียกว่า โพลิเอทิลีนไกลคอล ไม่ว่าเราจะพูดถึง พอลิเอทิลีนไกลคอล หรืออนุพันธ์ของโพลิเอธิลีน พวกมันทั้งหมดแสดงความสามารถในการละลายที่ดีในน้ำ โทลูอีน อะซีโตน เอธานอล และเมทิลีนคลอไรด์ คุณสมบัติของสารประกอบต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเมอร์ในสายโซ่โพลีเมอร์ สารประกอบที่มีมวลโมเลกุลต่ำกว่าปกติจะเป็นของเหลว ในขณะที่โมเลกุลยิ่งสูง (กล่าวคือ ยิ่งสายพอลิเมอร์ยาวขึ้น) ความหนืดก็จะยิ่งสูงขึ้น และทำให้สารอยู่ในรูปของแป้งเปียก ขี้ผึ้ง หรือของแข็ง ไม่เหมือนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลิเอทิลีนไกลคอล ที่เป็นของเหลว (ที่มีมวลโมเลกุลต่ำ) ไม่ระเหย นอกจากนี้ โพลิเอทิลีนไกลคอล ยังเป็นสารหน่วงไฟและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สารประกอบที่จัดประเภทเป็น โพลิเอทิลีนไกลคอล มักจะมีความคงตัวที่ดีในกรด เบส สารออกซิไดซ์ และรีดิวเซอร์

บทบาทและผลกระทบของ โพลิเอทิลีนไกลคอล ในเครื่องสำอาง

เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ โพลิเอทิลีนไกลคอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม โพลิเอทิลีนไกลคอล ทั้งหมดจึงมีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้านล่างนี้ เรานำเสนอผลกระทบหลักของ PEG ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง:

  • อิมัลซิไฟเออร์

คุณสมบัติของอิมัลชันมีความสำคัญต่อการกำหนดอิมัลชันที่ทนทาน เพื่อสร้างระบบที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยของเหลวที่ไม่ผสมสองชนิด ระยะหนึ่งก่อตัวที่เรียกว่าเฟสต่อเนื่อง ในขณะที่อีกระยะหนึ่งกระจายตัวอยู่ภายในและสร้างบางสิ่งที่เราเรียกว่าเฟสที่กระจัดกระจาย การใช้ โพลิเอทิลีนไกลคอล ในการสร้างอิมัลชัน (O/W หรือ W/O) ช่วยยืดอายุของสาร และทำให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับประเภทของอิมัลชัน

  • สารกันความชื้น

ความชื้นใน สูตรผสมเครื่องสำอาง ถูกรักษาไว้ที่ระดับที่เหมาะสมโดยสารประกอบ เช่น โพลิเอทิลีนไกลคอลเครื่องสำอางที่มีสารกันความชื้นไม่เพียงแต่รับประกันความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมการสำหรับผิวแห้ง โพลิเอทิลีนไกลคอล เป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติชอบน้ำจับโมเลกุลของน้ำบนพื้นผิวเพื่อสร้างชั้นการบดเคี้ยว ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผิวยังคงมีสุขภาพดีและปรับสภาพ ที่สำคัญพอๆ กัน โพลีเอทิลีนไกลคอลไม่เพิ่มการซึมผ่านของชั้นกั้นของผิวหนังชั้นนอก

  • สารซักฟอก

ในฐานะที่เป็น ส่วนผสมเครื่องสำอาง โพลิเอทิลีนไกลคอล และอนุพันธ์ของ โพลิเอทิลีนไกลคอล มีบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ลักษณะนี้กำหนดโดยโครงสร้างของโมเลกุล: โพลิเอทิลีนไกลคอล เป็นของสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำและชอบน้ำ เป็นสารชำระล้าง มีหน้าที่ทำให้พื้นผิวเปียก กระตุ้นและสลายไขมัน (สารปนเปื้อนมักเป็นไขมัน) และอิมัลชันและกระจายสิ่งปนเปื้อน ซึ่งจะถูกกำจัดออกจากพื้นผิวพร้อมกับตัวพา

  • ตัวควบคุมการไหล

สารเป็นสาร ควบคุมการไหล หมายความว่าอย่างไร ? พอลิเอทิลีนไกลคอลและอนุพันธ์ของโพลีเอทิลีนสามารถเปลี่ยนความหนืดของสารละลายได้ เช่น การปรับเปลี่ยนการไหลรีโอโลยี ความหนืดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ต้องวัดและสัมพันธ์กัน จากมุมมองทางทฤษฎี การวัดความหนืดช่วยให้เราได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเสถียรของอิมัลชัน ข้อมูลมีความสำคัญต่อการกำหนดผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ โพลิเอทิลีนไกลคอลเป็นหนึ่งในส่วนผสมในแชมพูสระผม โลชั่นบำรุงผิว เจลอาบน้ำ ลิปสติก โฟมโกนหนวด น้ำยาล้างเครื่องสำอาง ครีมให้ความชุ่มชื้น ครีมดูแลมือและเท้า เครื่องสำอางสี และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ประจำวันอื่นๆ อีกมากมาย หากเราวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนมากยังมีอนุพันธ์อื่นๆ อีกสองชนิดหรือมากกว่านั้นนอกเหนือจากโพลิเอทิลีนไกลคอล

โพลิเอทิลีนไกลคอล ที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องสำอาง

7 ส่วนผสมหลักๆ ที่ครีมทาผิวขาวควรมี

เมื่อเลือกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแล เราควรเรียนรู้องค์ประกอบและตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังซื้อ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า โพลิเอทิลีนไกลคอล คืออะไรและมีวัตถุประสงค์อะไร ด้านล่างนี้ เรานำเสนอตัวอย่างสารประกอบสามตัวอย่างจากตระกูล โพลิเอทิลีนไกลคอล ในวงกว้าง แม้จะมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน แต่มักมีบทบาทที่แตกต่างกันในฐานะส่วนผสม ดังนั้นจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาประกอบขึ้นเป็น นอกจาก โพลิเอทิลีนไกลคอล จำนวนมากแล้ว ในเครื่องสำอาง เรามักจะพบสารต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีนไกลคอล-10 Hydrogenated Castor Oil,โพลิเอทิลีนไกลคอล-20 Oleate หรือ โพลิเอทิลีนไกลคอล-100 Stearate Hydrogenated Castor Oil โพลิเอทิลีนไกลคอล -10 เป็นอิมัลซิไฟเออร์ยอดนิยมในอิมัลชัน O/Wน้ำมันละหุ่งไฮโดรเจน ตามชื่อของมันบ่งบอกว่าเป็นอนุพันธ์ของน้ำมันละหุ่ง มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ครีม นม หรือยาหม่อง โพลิเอทิลีนไกลคอล-20 Oleate นอกเหนือจากการเป็นอิมัลซิไฟเออร์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการไหลในผลิตภัณฑ์ซักล้าง (เพิ่มความหนืด) นอกจากนี้ยังเป็นสาร ช่วยละลาย ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแนะนำสารที่ไม่ละลายน้ำหรือละลายได้เพียงเล็กน้อยในสารละลายที่เป็นน้ำที่เติมเข้าไป เช่น สารสกัดจากพืชหรือสารที่เป็นไขมัน โพลิเอทิลีนไกลคอล-100 Stearate เป็นตัวอย่างของสารออกฤทธิ์ที่พื้นผิว ซึ่งเหมือนกับสารที่กล่าวข้างต้น เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในอิมัลชัน O/W แต่ยังเป็นสารทำให้เกิดฟองที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตโฟมที่มีความเสถียรสูงและมีเสถียรภาพ มักใช้ในแชมพูสระผมหรือเจลอาบน้ำ

ปลอดภัยหรือไม่?

ผลกระทบที่เป็นอันตรายของโพลีเอทิลีนไกลคอลและอนุพันธ์เป็นหัวข้อยอดนิยม ปัญหาหลักเกี่ยวกับ PEGคือ ผลิตโดยใช้เอทิลีนออกไซด์ในกระบวนการที่เรียกว่า ‘เอทอกซิเลชัน’ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ด้วยสารประกอบนั้นเช่นเดียวกับ 1,4-ไดออกเซนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ และรายละเอียดทางพิษวิทยาของสารที่จำแนกเป็น โพลิเอทิลีนไกลคอล นั้นเป็นที่รู้จักกันดี โพลิเอทิลีนไกลคอล ไม่เป็นพิษและไม่แสดงผลที่เป็นพิษหรือทำให้เกิดการกลายพันธุ์ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โพลิเอทิลีนไกลคอล ยังได้รับการทดสอบเพื่อใช้ในโรคผิวหนัง: ไม่ระคายเคืองหรือทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง

                                                                                   

สาระเพิ่มเติม

PEGเป็นสารเคมีสังเคราะห์ เนื่องจากสมบัติที่ดี เช่น มีความชอบน้ำสูง ทำให้สามารถนำไปผสมกับสารอื่นๆ ให้เพิ่มความชอบน้ำได้ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากสารประกอบดังกล่าว เช่น เครื่องสำอาง ครีม โลชั่น โดยโพลิเอทิลีนไกลคอล เองมีหลายชนิดแตกต่างไปตามน้ำหนัก น้ำหนักโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลทำให้คุณสมบัติ เช่น ความสามารถในการละลายน้ำ การดูดความชื้น จุดเยือกแข็ง เปลี่ยนแปลงไปด้วย และด้วยความสามารถในการละลาย(solubility)และการเข้ากันได้(compatibility) ที่หลากหลายทำให้มีการนำ โพลิเอทิลีนไกลคอล เข้ามาใช้ในการเตรียมยาและเครื่องสำอางในหลายๆสูตรตำรับ Polyethylene glycol นั้นพบว่ามีความเป็นพิษต่ำ และมีการนำมาผลิตยาหลายชนิดในทางการแพทย์

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)
261/3-6 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-204 446-7 / 053-204 465 sales_worldchemical@hotmail.com