เวิลด์เคมีคอล กรุ๊ปผู้นําด้านการจําหน่ายและนำเข้าสารเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม อาทิ กลีเซอรีน โซดาไฟเกล็ด กรดเลือก กรดอะมีโน กากน้ำตาล โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์ เอทิลแอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์เชียงใหม่ เคมีภัณฑ์เชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ